Hakkımızda

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ OFİSİ

1. Genel Bilgiler

Farabi Değişim Programı üniversitemizde 2008 yılının mayıs ayında Eğitim-Öğretim Rektör yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuştur. 2007–2008 döneminden itibaren, YTÜ Farabi ofisi ile ilgili kurumsal kararlar Rektör, Rektör yardımcıları, Farabi Ofisi Koordinatörü, Strateji Daire Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı’ndan oluşan 5 kişilik bir üst kurul aracılığıyla alınmaya başlanmıştır. Halen YTÜ Farabi Ofisinde biri kurum koordinatörü ikisi Koordinatör Yardımcısı olmak üzere 3 öğretim üyesi ve iki memur ile Üst Kurul tarafından alınan kararların uygulamasında süreklilik sağlanmaktadır.

YTÜ Farabi Ofisi FARABİ Programlarının koordinasyonunu üstlenerek bölüm koordinatörleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari birimlerle işbirliği içinde hareket etmektedir. Bu bağlamda YTÜ Farabi Ofisi üniversiteler arası işbirlikleri ve ortak eğitim-proje programlarıyla üniversitemizin tanınırlığını ve eğitim kalitesini arttırmayı amaçlamıştır.

2. YTÜ Farabi Ofisi Faaliyetleri

Gerekli belgelerin ve formların oluşturulması: Yüksek Öğretim Kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nün belirlediği kriterler doğrultusunda YTÜ’nün kurallarına uygun belge ve formlar güncellenmiş, öğrenci ve personel (akademik ve idari) değişimi kurumsal bir sisteme kavuşturulmuştur.

 Çalışma takviminin oluşturulması YTÜ’ nün ve Yüksek Öğretim Kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nün akademik takvimine uygun bir biçimde 2009-2010 yılından itibaren süreçler oluşturulmuş ve duyurulmuştur. Bu sayede öğrenci ve personel (akademik ve İdari) başvuruları, bölümlerin karar vermeleri, ikili anlaşmalar, vb. çalışmalar düzgün bir biçimde sürdürülmektedir.