FARABİ PROGRAMI
 
Farabi Değişim Programı; yurtiçinde anlaşmalı oldukları yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyelerinin, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bir ya da iki dönem süresince eğitim alabilmelerini sağlayan bir değişim programıdır. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır. Burs miktarı her yıl için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. 
Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik, Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.
(Öğretim Üyesi değişimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar ile 2011 yılından itibaren durdurulmuştur.)